Σεμινάριο: Εκπαίδευση για Αρχιφύλακες / Επόπτες (Managers πρώτης γραμμής)

Εκπαίδευση για Αρχιφύλακες / Επόπτες (Managers πρώτης γραμμής) – εξ αποστάσεως

Απευθύνεται σε Αρχιφύλακες / Επόπτες (Managers πρώτης γραμμής)

Η προτεινόμενη εκπαίδευση στοχεύει στο να καταρτίσει τους Αρχιφύλακες / Επόπτες (managers πρώτης γραμμής), ώστε:

 

 

Θεματολογία

Α. Σε γνωστικό επίπεδο, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να μπορούν να ελέγχουν:

 • Με επιθεωρήσεις, έλεγχο και εποπτεία σε όλα τα φυλασσόμενα σημεία καθ΄ όλο το 24/ωρο
 • Την κατάσταση του προσωπικού που εκτελεί υπηρεσία, από πλευράς εμφάνισης, παράστασης, συμπεριφοράς και γενικά ψυχοσωματικής διάθεσης και ικανότητάς τους
 • Τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του Προσωπικού Ασφαλείας
 • Την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων ασφάλειας των πελατών και την πλήρη και ορθή εφαρμογή τους
 • Την καταλληλότητα και επάρκεια των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων
 • Την ενδεδειγμένη και νόμιμη ύπαρξη, αλλά και χρησιμοποίηση του ατομικού τους εξοπλισμού
 • Την ορθή χρήση των υπηρεσιακών Βιβλίων.

 

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων, να καταστούν ικανοί ώστε να μπορούν να:

 • Δίνουν τις απαραίτητες κάθε φορά οδηγίες-εντολές στο προσωπικό
 • Διαχειρίζονται το προσωπικό, ως ομάδα, η οποία θα τους αναγνωρίζει ως τους επικεφαλής της
 • Δίνουν τις ορθές και νόμιμες λύσεις σε περιστατικά που «έχουν ξεφύγει» από το προσωπικό φύλαξης
 • Έχουν ευχέρεια στην επικοινωνία, σε πολυεπίπεδη βάση
 • Ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του προσωπικού φύλαξης που τους καλέι σε έκτακτα συμβάντα

 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών, να έχουν την ευχέρεια να :

 • Ευαισθητοποιούν το προσωπικό στο αντικείμενο της επαγγελματικής τους ενασχόλησης
 • Παρακινούν το προσωπικό για εντονότερη επαγγελματική εμφάνιση – παράσταση – συμπεριφορά
 • Παροτρύνουν για ορθή χρήση του διατιθέμενου τεχνολογικού εξοπλισμού και των υπηρεσιακών Βιβλίων
 • Ενθαρρύνουν την επικοινωνία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους Φορείς
 • Κατανοούν την ανάγκη εκδήλωσης αμεσότητας ενεργειών
 • Εξηγούν τη θέση και την ευθύνη της ΙΕΠΥΑ απέναντι στον πελάτη

Εισηγητής

Χρήστος Δακουράς

Από το 2010 δραστηριοποιείται κυρίως στο κομμάτι της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ενηλίκων σε Κ.Ε. Κατάρτισης & σε επιχειρήσεις ως εισηγητής και επιστημονικός υπεύθυνος (σε προγράμματα ΕΣΠΑ, ΛΑΕΚ, πιστοποιημένα προγράμματα από το ΚΕΜΕΑ/ Υπουργείο Προστασίας Πολίτη), για θέματα που αφορούν κυρίως Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας , Ασφάλεια & Προστασία Εγκαταστάσεων και Προσώπων, Υγιεινή & Ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον , Σωματική Έρευνα , Εγκληματολογία κα. Ενώ υπήρξε και Καθηγητής- Εισηγητής στην Αστυνομική Ακαδημία.

Ημερομηνία: 18 & 19 Δεκεμβρίου / 15:30-20:30
Κόστος: 140€