Σεμινάριο από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού

Διεξαγωγή ενημερωτικού σεμιναρίου μέσω τηλεδιάσκεψης (WEBINAR) από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (GSTC), Μάρτιος – Απρίλιος 2021

Το 2021, δημοτικές αρχές στην Ελλάδα ξεκίνησαν συνεργασία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (Global Sustainable Tourism Council – GSTC) και τη Διεθνή Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (Cruise Lines International Association – CLIA) για την εκτίμηση της αειφορίας των δήμων Κέρκυρας και Ηρακλείου και τη διαμόρφωση πλάνου για ένα μέλλον αειφόρου τουρισμού. Οι δημοτικές αρχές στην Κέρκυρα και το Ηράκλειο συμφώνησαν με τους δύο διεθνείς οργανισμούς να συγχρηματοδοτήσουν μια αξιολόγηση αειφορίας για κάθε προορισμό.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού διαχειρίζεται τα Κριτήρια GSTC, τα παγκόσμια πρότυπα για την αειφορία στα ταξίδια και τον τουρισμό, και δρα ως διεθνής οργανισμός διαπίστευσης για τον αειφόρο τουρισμό. Το GSTC είναι ένας ανεξάρτητος και ουδέτερος οργανισμός, με νομική έδρα τις ΗΠΑ ως ένας 501(c)3 μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αντιπροσωπεύει ένα ποικιλόμορφο, παγκόσμιο σύνολο μελών, μεταξύ των οποίων υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, ΜΚΟ, εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, μεγάλες ταξιδιωτικές εταιρείες, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά πρακτορεία, άτομα και κοινότητες – όλοι ενωμένοι σε μια προσπάθεια να επιτευχθούν οι βέλτιστες πρακτικές στον αειφόρο τουρισμό. Το GSTC ιδρύει και διαχειρίζεται παγκόσμια πρότυπα αειφορίας που είναι γνωστά ως τα Κριτήρια GSTC. Υπάρχουν δύο κατηγορίες: Κριτήρια Προορισμών για διαχειριστές προορισμών και διαμορφωτές πολιτικής του δημοσίου τομέα, και Κριτήρια Βιομηχανίας για ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά πρακτορεία. Τα Κριτήρια αυτά είναι οι κατευθυντήριες γραμμές και τα ελάχιστα προαπαιτούμενα που κάθε τουριστική επιχείριση ή προορισμός θα πρέπει να προσπαθεί να εκπληρώσει ώστε να προστατεύει και να συντηρεί τους φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους του κόσμου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι ο τουρισμός εκπληρώνει το ρόλο του ως εργαλείο για προστασία του περιβάλλοντος και μείωση της φτώχιας. Τα Κριτήρια του GSTC αποτελούν το θεμέλιο ρόλου του GSTC ως παγκόσμιο Οργανισμό Διαπίστευσης για Προγράμματα Πιστοποίησης που επιβεβαιώνουν πως ξενοδοχεία/εγκαταστάσεις διαμονής, ταξιδιωτικά πρακτορεία και προορισμοί έχουν εγκαθιδρύσει αειφόρες πολιτικές και πρακτικές. Το GSTC δεν πιστοποιεί προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά παρέχει διαπίστευση σε αυτούς που το κάνουν.

Η Αξιολόγηση Προορισμού του GSTC εστιάζει σε τέσσερεις βασικές κατηγορίες αειφορίας προορισμού:

διαχείριση και διακυβέρνηση προορισμού

  • διαχείριση του προορισμού,
  • οικονομικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες,
  • προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς, της κοινωνίας και ευεξίας των επισκεπτών και
  • συντήρηση και προστασία του περιβάλλοντος.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τη Μεθοδολογία Αξιολόγησης και παραδείγματα, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://www.gstcouncil.org/for-destinations/destination-assessment.

Καθώς ένα κρίσιμο σημείο της Αξιολόγησης Προορισμών από το GSTC είναι η Ανάπτυξη Ικανοτήτων και η Ευαισθητοποίηση Ενδιαφερόμενων Μερών του ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ, έχει σχεδιαστεί μία σειρά από διαδικτυακά σεμινάρια (Webinars), τα οποία θα διεξαχθούν το Μάρτιο και Απρίλιο του 2021 για τον προορισμό. Ακολουθεί η περιγραφή του προγράμματος των διαδικτυακών σεμιναρίων:

– Περιγραφή Διαδικτυακού Σεμιναρίου

        o  Κωδικός : GSTC-WBN-Q2-21

        o  Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ενδιαφερόμενων Μερών του Προορισμού

– Αριθμός Συμμετεχόντων

o    Μέχρι 100 (μετά την εγγραφή γίνεται επιλογή από τον Προορισμό)

– Συνολική Διάρκεια

       o   04/03/2021 – 12/04/2021

– Γλώσσα

       o   Τα Αγγλικά είναι η επίσημη (στις διαφάνειες)

       o   Ελληνικά, όταν παρέχονται από τον εισηγητή του GSTC

– Ενότητες

Ημέρα Διεξαγωγής Θεματική Ενότητα Webinar
04/03/2021 Εισαγωγή στο GSTC, τον αειφόρο τουρισμό και το έργο της Αξιολόγησης Προορισμού  
11/03/2021 Αειφόρος Βιομηχανία Τουρισμού, Αλυσίδα Προμήθειας και Ανθρακικό Αποτύπωμα  
18/03/2021 Προγράμματα Πιστοποίησης Αειφόρου Τουρισμού, Παρακολούθηση και Απολογισμός Αειφορίας  
22/03/2021 Επιστασία Προορισμού, DMMOs, Σχέδια Διαχείρισης και Πιστοποίηση  
29/03/2021 Εθνικά Προγράμματα Αειφόρου Τουρισμού, Στρατηγική Τουρισμού και Πρωτοβουλίες Αειφόρου Τουρισμού  
05/04/2021 Πράσινη Προώθηση, Πρόσβαση στην Αγορά και Ειδικοί Υπο-τομείς  
12/04/2021 Η αειφορία ως εργαλείο κρίσης για την επανεκκίνηση του τουρισμού και παγκόσμιες πρωτοβουλίες

– Διάρκεια ανά Ενότητα

       o   3 ώρες (1 ώρα παρουσίαση, 15’ διάλειμμα, 1 ώρα παρουσίαση, 45’ συζήτηση)

       o   Έναρξη 16.00 ώρα Ελλάδος

– Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (για όλες τις Ενότητες) σε κάθε συμμετέχοντα

– Το Υλικό των Παρουσιάσεων θα είναι διαθέσιμο στους συμμετέχοντες

– Σύνδεσμος σεμιναρίου: θα αποστέλλεται στους Συμμετέχοντες μέσω e-mail μία μέρα πριν από το Σεμινάριο

Η εγγραφή για συμμετοχή γίνεται μέσω της ειδικής φόρμας. Για περεταίρω πληροφορίες, απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο του Προορισμού ή στο GSTC (Dr Ioannis Pappas, ioannis@gstcouncil.org).