Ρεσιτάλ πιάνου της Αφροδίτης Κογεβίνα

Ρεσιτάλ πιάνου της Αφροδίτης Κογεβίνα στην Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 20:00.

Έργα των: J.-P. Rameau, L.V. Beethoven, F. Chopin, F. Liszt.