Ρεσιτάλ πιάνου της Αφροδίτης Κογεβίνα

Ρεσιτάλ πιάνου της Αφροδίτης Κογεβίνα

Ρεσιτάλ πιάνου της Αφροδίτης Κογεβίνα

Ρεσιτάλ πιάνου της Αφροδίτης Κογεβίνα στην Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 20:00.

Έργα των: J.-P. Rameau, L.V. Beethoven, F. Chopin, F. Liszt.