Πρόγραμμα επιμόρφωσης: «Μουσική, Τέχνες και Συναίσθημα»

Πρόγραμμα επιμόρφωσης: «Μουσική, Τέχνες και Συναίσθημα»

Πρόγραμμα επιμόρφωσης: «Μουσική, Τέχνες και Συναίσθημα»

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μουσική, Τέχνες και Συναίσθημα» για το χρονικό διάστημα 7 Οκτωβρίου 2023 έως 26 Μαΐου 2024.

Επιστημονική Υπεύθυνη: Σιώψη Αναστασία
Συνολική διάρκεια: 8,5 μήνες
Σύνολο διδακτικών ωρών: 256 ώρες
Γλώσσα υλοποίησης: Ελληνική
Μέθοδος υλοποίησης: Εξ αποστάσεως (e-learning)
ECTS: 10

Ημερομηνία λήξης εγγραφών: 30 Σεπτεμβρίου 2023

Αναλυτικές πληροφορίεςhttps://kedivim.ionio.gr/gr/curriculum/22/