Παρουσίαση παραμυθιού “Η περήφανη κότα που ήθελε να γίνει γαλοπούλα”
Παρουσίαση παραμυθιού της Ρούμκου Τάνια με τίτλο: “Η περήφανη κότα που ήθελε να γίνει γαλοπούλα”.
Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 στις 17:30
ROYAL BATHS MON REPOS
Η συγγραφέας θα αφηγηθεί το παραμύθι και θα παίξει εκπαιδευτικά παιχνίδια με τα παιδιά. Θα ακολουθήσει ζωγραφική του παραμυθιού και face-painting για τα παιδιά.