Ομιλία: Το μουσείο ως μέσο κοινωνικής αλλαγής

Μουσειακές Συλλογές Ιονίου Πανεπιστημίου

Συζητήσεις για το μουσείο 2022-2023

Ομιλία

Το μουσείο ως μέσο κοινωνικής αλλαγής.

Βαλεντίνα Σωκράτους, Τμήμα Μουσειοπαιδαγωγικής Εθνολογικού Μουσείου Θράκης.

Πως η δημιουργία ενός εφήμερου συμμετοχικού μουσείου, ενισχύει την προσπάθεια για κοινωνική αλλαγή σε θέματα που αφορούν την τοπική κοινότητα από την τοπική κοινότητα; Το πάντρεμα της κοινωνικοπολιτισμικής εμψύχωσης με την Μουσειολογία και την Μουσειοπαιδαγωγική είναι ο πυρήνας της μεθόδου Emerge. Στην συζήτηση θα αποδομηθούν τα πέντε στάδια της προσέγγισης αυτής: 1.Δέσιμο 2.Εμπιστοσύνη 3.Σύνδεση 4.Δημιουργία 5.Μοίρασμα, με στόχο την ανάδειξη της ευελιξίας και των πολλαπλών εφαρμογών της μεθόδου σε διαφορετικά πλαίσια.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 στις 19:00, μέσω τηλεδιάσκεψης στην ψηφιακή πλατφόρμα ZOOM και τον ακόλουθο σύνδεσμο:

 https://ionio-gr.zoom.us/j/95318714610  Meeting ID: 953 1871 4610