Ο «Γιώργος» επιστρέφει στο Πολύτεχνο
Ο «Γιώργος» επιστρέφει!
Έξι ακόμα παραστάσεις στην σκηνή του Πολύτεχνο Κέρκυρα στις 2-3-4 και 9-10-11 Φεβρουαρίου.
Θέσεις μόνο με τηλεφωνική κράτηση: 694 70 72 036