Νόμισμα και Βιοποικιλότητα: εκπαιδευτική δράση από το Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης

Νόμισμα και Βιοποικιλότητα: εκπαιδευτική δράση από το Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης

Νόμισμα και Βιοποικιλότητα: εκπαιδευτική δράση από το Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης

«Νόμισμα και Βιοποικιλότητα – Μουσείο και Περιβάλλον», 17 & 18 Μαΐου 2023

Τι σχέση μπορεί να έχει ένα Νόμισμα με τη Βιοποικιλότητα και το Περιβάλλον;

Η απάντηση θα δοθεί μέσα από την εκπαιδευτική δράση «Νόμισμα και Βιοποικιλότητα – Μουσείο και Περιβάλλον» που διοργανώνει το Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης – Alpha Bank στην Κέρκυρα, στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2023.

Για δύο συνεχόμενες ημέρες, οι μαθητές και οι μαθήτριες των τάξεων Δ΄, Ε΄ και Στ΄ των Δημοτικών Σχολείων της Κέρκυρας που θα βρεθούν στο Μουσείο, θα έχουν τη δυνατότητα:
να γνωρίσουν τη χλωρίδα και την πανίδα της χώρας μας, μέσα από παραστάσεις βιοποικιλότητας στα νομίσματα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα να μάθουν βιωματικά την αξία της ανακύκλωσης & της κυκλικότητας να παίξουν και θα αντιληφθούν τη σημασία της συμμετοχής όλων στην προστασία του πλανήτη μας

Σκοπός της δράσης είναι, μέσα από διαλογική συζήτηση, διαδραστικά παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες, που σχετίζονται με το νόμισμα και το χαρτονόμισμα, τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τη Βιοποικιλότητα, την Ανακύκλωση, την Κυκλικότητα και την Αειφορία, έννοιες που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα της ζωής μας.

Η συμμετοχή στην εκπαιδευτική δράση που διοργανώνει η Alpha Bank είναι δωρεάν.
Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης – Alpha Bank στην Κέρκυρα Το Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά Μουσεία του είδους του στην Ελλάδα. Η Συλλογή του περιλαμβάνει τα χαρτονομίσματα που κυκλοφόρησαν στο νέο Ελληνικό Κράτος, αμέσως μετά την ίδρυσή του (τραπεζογραμμάτια, κερματικά γραμμάτια και σχετικό υλικό), και καλύπτει 180 χρόνια ιστορίας.

Στον μόνιμο εκθεσιακό χώρο, παρουσιάζονται, σε μορφή χρονολογίου, οι σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη νομισματική κυκλοφορία. Η επίσκεψη αρχίζει με τα επαναστατικά Ομόλογα σε γρόσια της Προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδος που εκδόθηκαν το 1822, τον Φοίνικα, που εξέδωσε ο Ιωάννης Καποδίστριας, το 1831, και ολοκληρώνεται με τα τελευταία τραπεζογραμμάτια σε δραχμές, τα οποία
αποσύρθηκαν το 2002 με την έλευση του Ευρώ. Στον δεύτερο όροφο είναι μόνιμα εγκατεστημένο το Coin-orama, μία πολυμεσική εφαρμογή που υλοποίησε το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), η οποία παρουσιάζει με ψηφιακό τρόπο όλα τα κέρματα του νέου Ελληνικού Κράτους.

Το Μουσείο στεγάζεται στο διατηρητέο κτίριο, όπου λειτούργησε, το 1840, το πρώτο Κατάστημα της Ιονικής Τράπεζας στην Κέρκυρα και βρίσκεται σε ένα από τα πιο γνωστά σημεία της πόλης, στην πλατεία του Αγίου Σπυρίδωνα. Στον εκθεσιακό χώρο πραγματοποιούνται οργανωμένες επισκέψεις και ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.