Κύκλος ομιλιών Μουσείου του Ιονίου Πανεπιστημίου

Κύκλος ομιλιών Μουσείου του Ιονίου Πανεπιστημίου

Κύκλος ομιλιών Μουσείου του Ιονίου Πανεπιστημίου

Το Μουσείο του Ιονίου Πανεπιστημίου συνεχίζοντας την προσπάθεια για την διατήρηση του διαλόγου με το ειδικό και ευρύ κοινό στο πλαίσιο του κύκλου ομιλιών, με κεντρικό θεματικό άξονα το μέλλον των ελληνικών πανεπιστημιακών μουσείων και τη δημιουργία μιας νέας σχέσης ανάμεσα στην ακαδημαϊκή και την ευρύτερη κοινωνία, σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε και να συμμετέχετε ενεργά στην δεύτερη διαδικτυακή εκδήλωση.

Προσκεκλημένη ομιλήτρια είναι η κ. Μαρίζα Φουντοπούλου, Καθηγήτρια Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διευθύντρια του Μουσείου Παιδείας του ΕΚΠΑ. Ο τίτλος της ομιλίας της είναι: «Πανεπιστημιακά Μουσεία: οδεύοντας προς την απο-“μουσειοποίηση” και την καλλιέργεια σύγχρονων γραμματισμών».

Περίληψη

Το Σεπτέμβριο του 2015, στην 70ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη υιοθετήθηκε η Ατζέντα 2030, ένα σύνολο 17 στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίοι επιδιώκουν να ενώσουν όλες τις χώρες του κόσμου προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής διαχείρισης θεμάτων που αφορούν στους τομείς οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος. Δύο από τους στόχους αυτούς, ο 4ος που αφορά στην ποιοτική εκπαίδευση και ο 11ος που αναφέρεται στις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, αναδεικνύουν ως προτεραιότητα τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και ως ανάγκη την ποιοτική πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση που θα διαμορφώσουν πολίτες με γνώσεις και δεξιότητες κατάλληλες για την προαγωγή και υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω, μεταξύ άλλων, της αναγνώρισης της συμβολής του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με βάση την προσέγγιση του ΟΗΕ για την επόμενη δεκαετία, η αειφορία, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση προβάλλονται ως ένα συστημικής φιλοσοφίας οργανικό σύνολο συνεχούς αλληλόδρασης καθώς η εκπαίδευση, ως οργανωμένος θεσμός άσκησης ποικίλων και πολλών επιδράσεων στο νέο άνθρωπο, συντηρεί, διδάσκει αλλά και παράγει πολιτισμό, νοούμενο ως ένα κώδικα ποιοτικής επικοινωνίας, ως έκφραση της εκάστοτε εποχής στον άξονα της συγχρονίας και ως κληροδότημα σε κάθε επόμενη γενιά εκείνων των στοιχείων που ταυτοποιούν την ανθρώπινη δράση και διασφαλίζουν τη συνέχειά της. Σε πρακτικό επίπεδο, οι τρόποι διδασκαλίας και μάθησης αναπλαισιώνονται, οι τεχνικές εμπλουτίζονται, τα μέσα επικαιροποιούνται και οι ταυτότητες αλλάζουν, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες του παρόντος με πρόβλεψη και για το μέλλον.

Τα Πανεπιστημιακά Μουσεία, ως χώροι διαφύλαξης υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς,  αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός πεδίου όπου «δυνάμει» συναντώνται ο πολιτισμός με την εκπαίδευση, στο βαθμό που αξιοποιούνται τα Μουσεία για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, όπου αποκτούν συνοχή οι βαθμίδες της εκπαίδευσης, στο βαθμό που τα Πανεπιστημιακά Μουσεία συνεργάζονται και επικοινωνούν με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου τα ΑΕΙ της χώρας βρίσκουν δίοδο επικοινωνίας με την κοινωνία και εξωστρεφούς λειτουργίας, όπου καλλιεργούνται σύγχρονοι γραμματισμοί «ανάγνωσης», κατανόησης και ερμηνείας  των εκθεμάτων και όπου υποστηρίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη, εφόσον ο πολιτισμός προσεγγίζεται ως ζωντανό βίωμα και όχι ως άψυχο έκθεμα από – μουσειοποιώντας τα Μουσεία και μετατρέποντάς τα, επιπλέον, σε χώρους παραγωγής, και όχι μόνο διαφύλαξης, πολιτισμού.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 18:00, μέσω τηλεδιάσκεψης στην ψηφιακή πλατφόρμα WEBEX και τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://teleconferenceionio.webex.com/teleconferenceionio/j.php?MTID=mf33e32a6a7b0c995a2f783520695fe0b

Meeting number: 137 697 4497

Password: 99Z8dsgcG3u