Ημερίδα: Διερμηνεία σε δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα και τη Νορβηγία

Ημερίδα: Διερμηνεία σε δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα και τη Νορβηγία

Ημερίδα: Διερμηνεία σε δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα και τη Νορβηγία

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Εκπαίδευσης και Διεθνών Σπουδών του OsloMet — Oslo Metropolitan University και του ΤΞΓΜΔ του Ιονίου Πανεπιστημίου, πραγματοποιείται την Πέμπτη 30 Μαρτίου (4 pm CET)  η πρώτη κοινή τους ημερίδα με θέμα: Διερμηνεία σε δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα και τη Νορβηγία.

 «[. . . ] Η διερμηνεία σε δημόσιες υπηρεσίες διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού και των απλών ανθρώπων που συνέρχονται για συγκεκριμένο σκοπό.» (Wadensjö, 1998: 49). Μετά τον ορισμό αυτό, κι άλλες απόψεις και θεωρίες σχετικά με τη διερμηνεία σε δημόσιες υπηρεσίες επιχείρησαν να ορίσουν τα «θεσμικά χαρακτηριστικά» αυτού του είδους διερμηνείας, τα οποία διαφέρουν από χώρα σε χώρα και επηρεάζουν τον βαθμό και την ποιότητα της διερμηνείας σε δημόσιες υπηρεσίες. (c.f. Ozolins, 2000). Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Valero-Garces (2023: 17) μόλις πρόσφατα η διερμηνεία σε τέτοια περιβάλλοντα «έχει [. . . ] οριστεί ως επαγγελματική και επικοινωνιακή δραστηριότητα».

Η διαδικτυακή αυτή ημερίδα επιχειρεί να ρίξει λίγο φως στο κατά πόσο η διερμηνεία στις δημόσιες υπηρεσίες αντιμετωπίζεται σοβαρά και επαγγελματικά στις δύο χώρες, δηλαδή τη Νορβηγία και την Ελλάδα, όπου οι αντιλήψεις για τον ρόλο και τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, η πολυγλωσσία των χρηστών των δημόσιων υπηρεσιών και η διερμηνεία διαφέρουν σημαντικά.

Σύνδεσμος Παρακολούθησης:
https://ionio-gr.zoom.us/j/94128222573
Meeting ID: 941 2822 2573

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου κάνοντας κλικ εδώ.