Η Ετήσια Πανελλαδική Ποδηλατοπορεία στο Πεντοφάναρο

Η Ετήσια Πανελλαδική Ποδηλατοπορεία στο Πεντοφάναρο

Η Ετήσια Πανελλαδική Ποδηλατοπορεία στο Πεντοφάναρο

Αυτή την Κυριακή 12 Μαίου 24 στις 11 το πρωί όλοι με τα ποδήλατα στο Πεντοφάναρο για την ετήσια Πανελλαδική Ποδηλατοπορεία, για τη θέσπιση Εθνικής Στρατηγικής για το Ποδήλατο και Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

Στο τέλος της Ποδηλατοπορείας θα γίνει κλήρωση με ποδηλατικά δώρα.