Επιστημονική εκδήλωση «Ιστοριογραφικές Προσεγγίσεις στην Ελληνική Εθνική Ιδεολογία»

Επιστημονική εκδήλωση «Ιστοριογραφικές Προσεγγίσεις στην Ελληνική Εθνική Ιδεολογία»

Επιστημονική εκδήλωση «Ιστοριογραφικές Προσεγγίσεις στην Ελληνική Εθνική Ιδεολογία»

Το ΠΜΣ «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών» του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Ιστοριογραφικές Προσεγγίσεις στην Ελληνική Εθνική Ιδεολογία».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023, και ώρα 7.00 μ.μ., στο κτίριο του Τμήματος Ιστορίας και του Τ.Α.Β.Μ., Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, Α΄ όροφος, Αίθουσα 5.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

  • Alex G. Papadopoulos (Professor of Geography, DePaul University, Chicago, Illinois) «Geopolitics of difference as the crucible of nation-and statecraft. Cultural heritage as source of invention and disciplining»(παρουσίαση στα Ελληνικά και Αγγλικά)
  • Κωνσταντίνος Δουκάκης (Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος) «Σύμβολα και Ιστορία στη μακρά διάρκεια»
  • Δημήτρης Σταματόπουλος (Καθηγητής Βαλκανικής Ιστορίας, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) «Ελληνική Επανάσταση και Ελληνική Ιστοριογραφία»
  • Κατερίνα Μπρέγιαννη (Διευθύντρια Ερευνών, Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού – Ακαδημία Αθηνών) «Ιδεολογικές χρήσεις της Ελληνικής Επανάστασης κατά τη μεσοπολεμική περίοδο: Από τη Μεγάλη Ιδέα της γεωγραφικής εξάπλωσης του κράτους στη Μεγάλη Ιδέα του οικονομικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού»

Συντονίζει ο Γρηγόρης Ψαλλίδας (Καθηγητής Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο / Διευθυντής του ΠΜΣ «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών»).

Zoom meeting: https://ionio-gr.zoom.us/j/93133086556