Ενημερωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Στα Βάθη της Ασίας», ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς (Δημοτικού και Γυμνασίου), με τίτλο «Στα Βάθη της Ασίας: Γνωριμία με το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας».

Στη συνάντηση θα γίνει ενημέρωση για τις νέες εκπαιδευτικές δυνατότητες που διαθέτει το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας, με στόχο να γίνει γνωστό το περιεχόμενό τους, ούτως ώστε οι σχολικές επισκέψεις στο Μουσείο να είναι περισσότερο εποικοδομητικές και ευχάριστες. Οι δραστηριότητες του προγράμματος βασίζονται στο εκθεσιακό υλικό του Μουσείου και στοχεύουν αφενός στη γνωριμία των παιδιών με τους πολιτισμούς της Ασίας, οι οποίοι προβάλλονται μέσα από τα εκθέματα του Μουσείου, και αφετέρου στην ανάπτυξη παιδαγωγικών δραστηριοτήτων που θα συμβάλλoυν στην παράλληλη εκπαίδευση των παιδιών και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, που συνοδεύουν τη μη τυπική εκπαίδευση.

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 — Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων ΜΑΤΚ
11:00 Προσέλευση, καφές
12:00 Χαιρετισμός: Δέσποινα Ζερνιώτη CMG, Διευθύντρια Μουσείου Ασιατικής Τέχνης
12:05 Παρουσίαση του Προγράμματος: Αθηνά Κουβεριανού, Μουσειοπαιδαγωγός

Μετά το τέλος της συνάντησης θα ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα

Δηλώσεις συμμετοχής: εδώ

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας