Ενημερωτική – Επιμορφωτική Εκδήλωση (Multiplier event) στο πλαίσιο του Έργου Erasmus+ «BRIDGE»

Στο πλαίσιο του Erasmus+ έργου BRIDGE τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023ώρα 18.00-20.00θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 2.39, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Ενημερωτική-Επιμορφωτική Εκδήλωση (multiplier event) για την παρουσίαση του Προγράμματος και ειδικότερα της έρευνας της Ομάδας Έργου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν η εκπαιδευτική Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη (https://bridgeinfoliteracy.eu/), η διεξαγωγή έρευνας με ερωτηματολόγιο και τα ερευνητικά αποτελέσματα, οι προτεινόμενες δράσεις, το υπό κατασκευή portal, οι προτεινόμενοι από την ερευνητική ομάδα του “BRIDGE” εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί και πόροι (εικονογραφημένα βιβλία, εκπαιδευτικές πρακτικές & πληροφοριακοί πόροι), το ειδικά δημιουργημένο silent book/booklet, με τη συμμετοχή εκπροσώπων κοινωνικών εταίρων, ερευνητών και ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Η Ενημερωτική – Επιμορφωτική Εκδήλωση θα διεξαχθεί στην αίθουσα 2.39, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 2ος όροφος, Κέρκυρα

H εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους, δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης. (Θα διαρκέσει δυο ώρες και στο διάλειμμα θα παρασχεθεί καφές).

Παρακαλώ δείτε σε συνημμένα αρχεία την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα της Ενημερωτικής – Επιμορφωτικής Εκδήλωσης

Για το Πρόγραμμα Erasmus+ με ακρωνύμιο “BRIDGE”

Το Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+ με ακρωνύμιο “BRIDGE” στοχεύει στην  ενίσχυση της Πληροφοριακής και ψηφιακής Παιδείας των εκπαιδευτικών στην κατεύθυνση της υποστήριξης της κριτικής σκέψης και των Ευρωπαϊκών αξιών στην Α/θμια Εκπαίδευση.

Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος BRIDGE είναι η Καθηγήτρια Dora Sales-Salvador από το πανεπιστήμιο Universitat Jaume I (UJI), στην Castellon de la Plana, στην Ισπανία. Στο πρόγραμμα συμμετέχει Ομάδα Ερευνητών από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Πέτρο Κωσταγιόλα, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Στην Ομάδα Έργου του Ιονίου Πανεπιστημίου συμμετέχουν η Καθηγήτρια του ΤΑΒΜ και τέως Αντιπρύτανις κα Χριστίνα Μπάνου, ο Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του ΤΞΓΜΔ και ιδρυματικός συντονιστής του Προγράμματος Erasmus+ κ. Ιωάννης Καρράς, η Aναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Κωνσταντίνα Μαρτζούκου, Robert Gordon University, Aberdeen – Μεγάλη Βρετανία, ο Δρ. Χαρίλαος-Στυλιανός Λαβράνος – διδάκτωρ του Ιονίου Παν/μίου και εκπαιδευτικός, καθώς και οι εκπαιδευτικοί κκ. Παύλος Κώτσης, Παρασκευή Πεταλά και Αγγελική-Κωνσταντίνα Τριάντου. Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και φορείς είναι οι ακόλουθοι: Università degli Studi di Genova, Ιταλία – Oulu University, Φιλανδία – Cankaya Universitesi Vakfi και Haceteppe University,Τουρκία και επίσης οι επιστημονικές εταιρείες InformAll και SP4IL από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2024 και περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ανοικτής διαδικτυακής πολυγλωσσικής εκπαιδευτικής πύλης για την πληροφοριακή και την ψηφιακή παιδεία, στην οποία, μεταξύ άλλων, θα είναι διαθέσιμοι ψηφιακοί εκπαιδευτικοί πόροι, καλές εκπαιδευτικές πρακτικές καθώς και επιλεγμένοι τίτλοι παιδικής λογοτεχνίας.


Πρόγραμμα 

18.00-18.10 Χαιρετισμοί  
κ. Μιχαήλ Σφακάκης, Πρόεδρος του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 
κ. Πέτρος Αγγελόπουλος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

18.10-18.20 Παρουσίαση του Προγράμματος Erasmus+ BRIDGE (κ. Πέτρος Κωσταγιόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΑΒΜ, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο).

18.20-18.30 Το Πρόγραμμα Erasmus+ BRIDGE στο πλαίσιο της διεθνούς και Ευρωπαϊκής εμπειρίας – (κα Κ. Μαρτζούκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Robert Gordon University, Aberdeen, UK)

18.30-18.50 Η Ελληνική Πραγματικότητα: Αποτελέσματα Πανελλήνιας Έρευνας σε Εκπαιδευτικούς για την Ψηφιακή Παιδεία (κ. Πέτρος Κωσταγιόλας, Αναπληρωτής  Καθηγητής ΤΑΒΜ – κ. Παύλος Κώτσης, εκπαιδευτικός – κ. Παρασκευή Πεταλά,  εκπαιδευτικός – κ. Αγγελική-Κωνσταντίνα Τριάντου, εκπαιδευτικός)

18:50 – 19:10. Καφές – Διάλειμμα 

19.10-19.30 Επιλογή Πληροφοριακών Πόρων, Εκπαιδευτικών Πρακτικών και Εικονογραφημένων Παιδικών Βιβλίων για την Υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Αξιών  Ισότητας – (κ. Κωνσταντίνα Μαρτζούκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια RGU, & κ.  Χριστίνα Μπάνου, Καθηγήτρια ΤΑΒΜ-τέως Αντιπρύτανις)

19.30-19.40 Παρουσίαση οδηγού για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων ψηφιακής παιδείας – (κ. Κωνσταντίνα Μαρτζούκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια RGU – Παύλος Κώτσης, εκπαιδευτικός – Παρασκευή Πεταλά, εκπαιδευτικός – Αγγελική- Κωνσταντίνα Τριάντου, εκπαιδευτικός)

19.40-19.45 Παρουσίαση επικείμενου διαδικτυακού σεμιναρίου (κ. Πέτρος Κωσταγιόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΑΒΜ, ΕΥ Έργου – κ. Χαρίλαος-Στυλιανός Λαβράνος, Διδάκτωρ Ιονίου Πανεπιστημίου – Εκπαιδευτικός). 

19.40-20.00 Συζήτηση