Εκπαίδευση: Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων για τις επιχειρήσεις – ΕΦΕΤ

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων για τις επιχειρήσεις – ΕΦΕΤ

Απευθύνεται σε

Κάθε επιχείρηση που ασχολείται με τρόφιμα που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, χρειάζεται να διαθέτει εκπαιδευμένο Προσωπικό στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-2007 (ΦΕΚ Β’ 1616)  που οδηγεί σε  πιστοποίηση μέσω του ΕΦΕΤ.

Θεματολογία

Εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων (Επίπεδο 1) ΕΦΕΤ σύμφωνα με την YA 14708/10-08-2007

Το  σεμινάριο έχει διάρκεια 10 ωρών και  πραγματοποιείται με την μέθοδο της εξ’ αποστάσεως κατάρτισης, οι ώρες  επαρκούν για την επιτυχή συμμετοχή σας στις εξετάσεις πιστοποίησης. Η διδακτέα ύλη καθώς και οι εκπαιδευτές είναι εγκεκριμένα από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων – ΕΦΕΤ.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων  και την προστασία του καταναλωτή .

Οι εκπαιδευτικές διδακτικές  ενότητες είναι:

  • Εισαγωγή στη ασφάλεια τροφίμων
  • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδιση τους
  • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
  • Εργασιακό περιβάλλον
  • Πρακτικές καθαρισμού
  • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
  • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου σας  δίνεται Βεβαίωση Παρακολουθήσεις  και έχετε το δικαίωμα συμμέτοχης στις προγραμματισμένες εξετάσεις του ΕΦΕΤ .

Η εκπαίδευση και η πιστοποίηση εποπτεύεται από ΕΦΕΤ .

Από την διαδικασία της επιμόρφωσης εξαιρείται το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και δηλώστε συμμετοχή κάνοντας κλικ εδώ.