Εικαστική Έκθεση Άσπας Μικάλεφ

Εικαστική Έκθεση Άσπας Μικάλεφ

Εικαστική Έκθεση Άσπας Μικάλεφ

Villa Kefalomandouko Εγκαίνια Εικαστικής Έκθεσης Άσπα Μικάλεφ

Το σώμα μέσα στο χώρο, τον εσωτερικό προσωπικό χώρο, το σώμα στο χώρο μέσα από τον καθρέφτη. Την σχέση μου με σώμα όταν αυτό αλλάζει, την αίσθηση που δημιουργείται όταν αυτές οι αλλαγές γίνονται διακριτές. Καμιά φορά με κριτική ματιά και άλλες φορές με δεκτικότητα. Για τη μητρότητα, τη σεξουαλικότητα, την απομόνωση, την απέχθεια.

Διάρκεια έκθεσης: 26 Νοεμβρίου 2023 – 4 Δεκεμβρίου 2023