Δωρεάν επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για τον Τουρισμό

Δωρεάν επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για τον Τουρισμό

Δωρεάν επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για τον Τουρισμό

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με την εταιρεία Mact Media Group και τον Τομέα Τουρισμού του ΙΕΚ ΑΛΦΑ, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των επαγγελματιών στους κλάδους του τουρισμού και της μαζικής εστίασης, πραγματοποιούν δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο. Στο παραπάνω σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, όλοι οι ενδιαφερόμενοι των ανωτέρω κλάδων.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί με live streaming στους ακόλουθους συνδέσμους, από τις 15:30 έως 17:00, την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021.

Η συμμετοχή ενεργοποιείται άμεσα με την είσοδο σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω συνδέσμους:   

Facebook: https://www.facebook.com/itnnews.gr/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCcOIA7OmEGuB9yMIIknkNPA
Ιστοσελίδα: https://seminars-mact-iekalfa.mact.gr/