Διημερίδα ενημέρωσης για τα έργα που υλοποιεί το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας

Το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σας προσκαλεί στη διαδικτυακή διημερίδα ενημέρωσης για τα έργα που υλοποιεί, στο πλαίσιο της δράσης “Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της βιοϊατρικής – βιοπληροφορικής στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ιόνια Νησιά” το Σάββατο 10, Κυριακή 11 Ιουλίου 2021.

Δείτε περισσότερα εδώ