Διεξαγωγή Σεμιναρίου: «Σχεδιαστική λογική (Design Thinking) για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών»

Διεξαγωγή Σεμιναρίου

«Σχεδιαστική λογική (Design Thinking) για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών»
από 
την κα. Μαρία Σαββινοπούλου,

Εξωτερική Συνεργάτης του Έργου, Υποψ. Διδακτόρισσα ΤΤΟΥΡ

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος (κωδικός 80600) ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση: “Υποστήριξη δράσεων στήριξης και επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και ωρίμανσης για την αξιοποίηση της Ερευνητικής δραστηριότητας και των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο” από Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικοί Πόροι».

Το σεμινάριο θα προσφερθεί τις ακόλουθες μέρες και ώρες:

Οι φοιτητές/τρίες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών μπορούν να επιλέξουν μια από τις παραπάνω εναλλακτικές για να παρακολουθήσουν το σεμινάριο.

Το σεμινάριο θα προσφερθεί από την Εξωτερική Συνεργάτη του Έργου την Υποψ. Διδακτόρισσα του Τμήματος Τουρισμού κα Μαρία Σαββινοπούλου. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης κατά το πέρας του σεμιναρίου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/1y2SCqlCoOIOjJLVXwlkqnIjwf-zO2Ez0a8_WzT_D7Jc/edit