Διάλεξη με τίτλο ”Η δεοντολογία στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana”

Το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Ιστορικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (CuDoLab) διοργανώνει διάλεξη του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Αλέξανδρου Κουλούρη την Τρίτη 18.1.2021 και ώρα 16.30μμ με τίτλο ‘Η δεοντολογία στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana‘.

Η Europeana είναι μια παν-ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη που δίνει πρόσβαση σε δύο εκατομμύρια βιβλία, χάρτες, ηχογραφήσεις, φωτογραφίες, αρχειακά έγγραφα, πίνακες και ταινίες, υλικά προερχόμενα από εθνικές βιβλιοθήκες και πολιτιστικά ιδρύματα των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διάλεξη θα γίνει στο Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Ιστορικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (CuDoLab) του ΤΑΒΜ.