Διάλεξη: Η Παραγωγή Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων

Διάλεξη: Η Παραγωγή Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων

Διάλεξη: Η Παραγωγή Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων

Διάλεξη

«Η Παραγωγή Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων»
από την κα Άννα Τσεϊμαζίδου, Ιδρύτρια της εταιρείας παραγωγής πολιτιστικών δρώμενων “Soloist Cultural Projects” (http://www.solist.gr/)

Την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 και ώρα 12:00-13:30 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή διάλεξη από την παραγωγό καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κυρία Άννα Τσεϊμαζίδου, με τίτλο: «Η Παραγωγή Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων».

Η διάλεξη πραγματοποιείται στα πλαίσια του μαθήματος «Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου», στο πλαίσιο του Έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο».

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Τη διάλεξη μπορούν να παρακολουθήσουν προπτυχιακοί/ές και μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές και φοιτήτριες του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Έργο ΕΔΒΜ 166.

O σύνδεσμος για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση είναι ο ακόλουθος: 
https://meet.jit.si/SoloistEnterprisepresentationEDBM166