Διαδικτυακό 16ο Διεθνές Συνέδριο “SMAP 2021” από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Εργαστήριο Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (HILab – https://hilab.di.ionio.gr/) του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει το διεθνές συνέδριο “16th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation & Personalization (SMAP 2021)”, σε συνεργασία με το Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στις 4-5 Νοεμβρίου 2021, απευθύνεται σε προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, ερευνητές, καθηγητές και επαγγελματίες και θα επικεντρωθεί στις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τους παραπάνω τομείς.

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν μέσω κατάλληλου συνδέσμου στο Youtube που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου αποτελεί ο διευθυντής του HILab, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής, Δρ. Φοίβος Μυλωνάς.

Επίσημος Ιστοχώρος Συνεδρίου:

https://hilab.di.ionio.gr/smap2021

Πρόγραμμα Συνεδρίου:

https://hilab.di.ionio.gr/smap2021/index.php/conference/programme/

Εγγραφή Συνεδρίου (για συγγραφείς εργασιών):

https://hilab.di.ionio.gr/smap2021/index.php/registration/

Επιστημονικές Επιτροπές Συνεδρίου:

https://hilab.di.ionio.gr/smap2021/index.php/conference/committees/