Διαδικτυακή ημερίδα από το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020, ημερίδα στο πλαίσιο του έργου “Αξιολόγηση της Επίπτωσης στην Βιοποικιλότητα περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας” της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εξαιτίας της εισβολής σε αυτές του αλλόχθονου χωροκατακτητικού ζιζανίου “Βρωμοκαρυδιά” (Ailanthus altissima) (HNV-THREAT)”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2014-2020. 

Η έναρξη της ημερίδας θα γίνει στις 10.30 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν την ημερίδα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://ionio-gr.zoom.us/j/97778295738?pwd=bkIxTWVMenJBa2l4Sk9CalllczR3Zz09

Στην ημερίδα θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με την αξία των δύο κύριων καλλιεργειών (ελαιοκαλλιέργεια και αμπελοκαλλιέργεια) για το περιβάλλον, όσο και με τις επιπτώσεις από την εισβολή του επικίνδυνου φυτικού είδους “Βρωμοκαρυδιά” σε αυτές τις καλλιέργειες.