Χριστουγεννιάτικες συναυλίες Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας

Χριστουγεννιάτικες Συναυλίες Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας 2023 

Ορχήστρα:
ΠΕΜΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΩΡΑ 7.00 μ.μ.
Μαθητική Ορχήστρα
Ορχήστρα Νέων
Μουσική Διεύθυνση: Φλώρα Κλήμη
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΕΚ

Μπάντα: 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΩΡΑ 7.00 μ.μ.
Σύνολα Πνευστών
Πίκολο Μπαντίνα
Μπαντίνα
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΕΚ