5ο Διεθνές Συνέδριο Digital Culture & AudioVisual Challenges (DCAC-2023)

5ο Διεθνές Συνέδριο Digital Culture & AudioVisual Challenges (DCAC-2023)

5ο Διεθνές Συνέδριο Digital Culture & AudioVisual Challenges (DCAC-2023)

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει το 5ο Διεθνές Συνέδριο Digital Culture & AudioVisual Challenges (DCAC-2023) που θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Μαΐου 2023διαδικτυακά και δια ζώσης στην Ιόνιο Ακαδημία στην Κέρκυρα. 

Ιστοχώρος: https://avarts.ionio.gr/dcac/