3ο Διεθνές Συνέδριο Digital Culture & AudioVisual Challenges από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

3ο Διεθνές Συνέδριο Digital Culture & AudioVisual Challenges από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

3ο Διεθνές Συνέδριο Digital Culture & AudioVisual Challenges από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει το 3ο Διεθνές Συνέδριο Digital Culture & AudioVisual Challenges (DCAC-2021) που θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Μαΐου 2021διαδικτυακά.

Επίσημος ιστοχώρος: avarts.ionio.gr/dcac
Πρόσκληση υποβολής εργασιών: https://avarts.ionio.gr/dcac/2021/en/call/

Σημαντικές ημερομηνίες:
Συνέδριο: 28-29 Μαΐου, 2021
Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 31 Μαρτίου, 2021
Ειδοποίηση αποδοχής: 23 April, 2021

Πρόσκληση υποβολής εργασιών DCAC-2021:
https://avarts.ionio.gr/dcac/2021/en/call/

Υποβολές DCAC-2021:
https://avarts.ionio.gr/dcac/2021/en/submissions/

Easychair DCAC-2021:
https://easychair.org/conferences/?conf=dcac2021

Σημαντικές ημερομηνίες DCAC-2021:
https://avarts.ionio.gr/dcac/2021/en/dates/