3ο Διεπιστημονικό Συνέδριο “Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα την Εποχή της Πληροφορίας”

Το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς του ΤΑΒΜ, η Ερευνητική Ομάδα IHRC του ΤΑΒΜ και η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τη συνεργασία της Έδρας UNESCO του Ιονίου Πανεπιστημίου για τις απειλές κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς και των σχετικών με την πολιτιστική κληρονομιά δραστηριοτήτων, του Δικηγορικού Συλλόγου Κερκύρας και των Μουσειακών Συλλογών Ιονίου Πανεπιστημίου, συνδιοργανώνουν το 3ο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα την Εποχή της Πληροφορίας: Σημεία αναφοράς ιστορίας, δικαίου, δεοντολογίας και πολιτισμού», το οποίο θα λάβει χώρα το διήμερο 17-18 Μαΐου 2024 στην Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας.

Το επίκεντρο των διεπιστημονικών θεματικών του συνεδρίου είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με την πληροφορία όσον αφορά την ιστορία, τη ρύθμιση (δίκαιο και δεοντολογία) και τον πολιτισμό.

Επίσημος ιστοχώρος Συνεδρίου:
https://rights.ihrc.gr/

Εγγραφή

Η παρακολούθηση του συνεδρίου γίνεται χωρίς κόστος συμμετοχής, ενώ μετά το τέλος του Συνεδρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Ιστοσελίδα εγγραφής: https://rights.ihrc.gr/gr/registration/

Προσκλήσεις υποβολών

Προτάσεις ομιλιών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν περιλήψεις για κρίση προς παρουσίαση στο συνέδριο στις θεματικές του συνεδρίου, 250 λέξεων, μέχρι την 15η Μαρτίου 2024 στο submissions@ihrc.gr. Οι συμβολές που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα εκδοθούν σε τόμο πρακτικών, ενώ επίσης θα προωθηθούν προς δημοσίευση σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.

Προτάσεις ειδικών συνεδριών

Οι ερευνητές που θέλουν να διοργανώσουν ειδικές συνεδρίες/στρογγυλή τράπεζα στο πλαίσιο του συνεδρίου καλούνται να επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές στο submissions@ihrc.gr. Προθεσμία: 1η Απριλίου 2024. Η κρίση των προτάσεων γίνεται ανά την υποβολή τους με αποστολή ενημέρωσης εντός 10 ημερών από την ηλεκτρονική κατάθεσή τους.