1ο Διεθνές Συνέδριο Κλασικών Σπουδών από το Παν/μιο Ιωαννίνων

1ο Διεθνές Συνέδριο Κλασικών Σπουδών από το Παν/μιο Ιωαννίνων

1ο Διεθνές Συνέδριο Κλασικών Σπουδών από το Παν/μιο Ιωαννίνων

1ο Διεθνές Συνέδριο Κλασικών Σπουδών από το Παν/μιο Ιωαννίνων

Ο Τομέας Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνει την διεξαγωγή του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικών Σπουδών (International Conferences of Novelty in Classics – ICoNiC). Το Συνέδριο θα διαξαχθεί στα αγγλικά στις 2-3 Σεπτεμβρίου 2022.
Θέμα Συνεδρίου: Audience Response in Ancient Greek and Latin Literature: Concepts, Contexts, Conflicts, Multiple Approaches to Author-Audience Relationship

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 30 Απριλίου 2022, στο email: iconic.uoi@gmail.com

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. https://sites.google.com/uoi.gr/iconic