Συνδέσου με την Κέρκυρα

Βρες επιχειρήσεις στην Κέρκυρα
ή δείτε όλες τις καταχωρήσεις
Καιρός Κέρκυρας
Δρομολόγια Πλοίων
Δρομολόγια ΚΤΕΛ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία
Κίνηση στους Δρόμους
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Αρχική Αγγελίες Εργασία Πρόσληψη ανεφοδιαστή αεροσκαφών

Πρόσληψη ανεφοδιαστή αεροσκαφών

Κέρκυρα

Στην GISSCO είμαστε οι βασικοί υποστηρικτές της ανάπτυξης των αεροπορι-κών μεταφορών στην Ελλάδα, με παρουσία σε πάνω από 23 Αεροδρόμια της χώρας. Το εξαιρετικό δυναμικό της εταιρίας σε συνδυασμό με τεχνολογικά «έξυπνες» λύσεις αποτελούν τους πυλώνες λειτουργίας μας .
Στην GISSCO είμαστε αφοσιωμένοι στην συνεχή βελτίωση του προσωπικού, της τεχνολογίας και των διαδικασιών λειτουργίας μας καθώς και στην μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, συνεισφέροντας σε ένα «καθαρό» μέλλον και ζητούμε να προσλάβουμε :

Α. Οδηγούς – Ανεφοδίαστές Αεροσκαφών για τις Εγκαταστάσεις Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών της Εταιρείας, στον παρακάτω Αερολιμένα

➢ Κέρκυρας

Κύρια καθήκοντα ανεφοδιαστού αεροσκαφών

Μετά από την κατάλληλη εκπαίδευση με βάση τις λειτουργικές διαδικασίες της Εταιρείας που καλύπτουν το αντικείμενο , την οποία θα παρέχει η Εταιρεία προς τον εργαζόμενο, θα ασχολείται με την διαχείριση του αερο-πορικού καυσίμου (παραλαβή , αποθήκευση , διακίνηση προς τα αεροσ-κάφη) τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών και την πραγματοποίηση των απαραίτητων ελέγχων του καυσίμου και του εξοπλισμού .

Απαραίτητα προσόντα:

1. Επαγγελματικό Δίπλωμα οδήγησης Ε’ κατηγορίας
2. Εμπειρία οδήγησης οχημάτων που απαιτείται δίπλωμα οδήγησης Ε’ κατηγορίας , τουλάχιστον 3-5 χρόνια .
3. Απολυτήριο λυκείου
4. Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή
5. Γνώση Αγγλικών
6. Ηλικία έως 35 ετών

Προηγούμενη εμπειρία στα πετρελαιοειδή ή σε συναφή κλάδο ,καθώς Πτυχίο ΤΕΙ, Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ,θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διακρίνεται για την αποτελεσματι-κότητα και συνέπεια , το ομαδικό πνεύμα και το υψηλό κίνητρο για δυναμική συμμετοχή στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.

Οικονομικές απολαβές :
• Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
• Εταιρικό – Ομαδικό Ασφαλιστικό πρόγραμμα και με κάλυψη προστατευόμενων μελών
• Ευκαιρίες εκπαίδευσης σε νέα αντικείμενα, ευκαιρίες ανάπτυξης
• Περιβάλλον εργασίας που βασίζεται στο σεβασμό, συνεργατικότητα, αριστεία, ευελιξία και συνεχών δημιουργικών προκλήσεων

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα , έως 20.01.2024 , στην ηλεκτρονική διεύθυνση : kantars@gissco.gr

Κατηγορία

Εργασία

Δημοσιεύθηκε

26 Ιαν, 2024

Επικοινωνία
Featured

Κερκυραϊκά Νέα